YK:n ihmisoikeuskomitea: siviilipalveluksen kesto yhä rangaistuksen luontoinen

YK:n ihmisoikeuskomitea antoi loppupäätelmänsä Suomen ihmisoikeustilanteesta torstaina 25.7. Myös Suomen aseistakieltäytymistä koskeva lainsäädäntö saa osakseen kritiikkiä.

Ihmisoikeuskomitea kiinnittää lausunnossaan huomiota siviilipalveluksen kestoon ja toteaa, ettei siviilipalvelus saa olla pituudeltaan tai muilta ominaisuuksiltaan rangaistuksen luontoinen. Komitea vaatii Suomea myös laajentamaan Jehovan todistajille myönnetyn erikoiskohtelun koskemaan muitakin aseistakieltäytyjäryhmiä.

Ihmisoikeuskomitea puuttui samoihin asioihin huomiota myös edellisessä määräaikaislausunnossa vuonna 2004. Sen jälkeen siviilipalvelusta on lyhennetty kahteen otteeseen muttei ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta riittävästi, kuten nyt annettu lausunto osoittaa.

Ihmisoikeuskomitea antaa Suomella myönteistä palautetta siitä, että aseistakieltäytymisoikeus sodan aikana on sitten edellisen käsittelyn tunnustettu. Tämä tapahtui nykyisen siviilipalveluslain astuessa voimaan vuonna 2008.

YK:n ihmisoikeuskomitealla on kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen tulkintavalta. Sopimus sitoo Suomea. Aseistakieltäytyjäliitto odottaa Suomen valtion viimein saattavan voimaan kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisen aseistakieltäytymislainsäädännön.

Komitean päätelmät löytyvät kokonaisuudessaan englanninkielisenä ulkoministeriön sivustolta (CCPR-C-FIN-CO-6). Aseistakieltäytymistä käsitellään kohdassa 14.